Tuesday, 17 May 2022

ไตรโครเดอร์มา สารชีวภาพป้องกันโรคพืช

05 Dec 2021
774

ไตรโครเดอร์มา

การปลูกพืชผักและพืชผลทางการเกษตร ปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องพบเจอก็คือการถูกรบกวนจากศัตรูพืชรวมทั้งโรคพืชต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียที่ส่งผลทำให้พืชผักหรือพืชผลทางการเกษตรชะงักการเจริญเติบโต มีอาการใบเหลือง ใบหงิก ใบไหม้ ใบเป็นจุด รากเน่า ต้นเหี่ยวและตายหรือไม่ให้ผลผลิตตามที่ต้องการ เพื่อช่วยป้องกันปัญหาให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน บทความนี้มี ไมโครเดอร์มา หรือ ไตรโครเดอร์มา สารชีวภาพป้องกันโรคพืช มาแนะนำ

ไมโครเดอร์มา คืออะไร

       ไมโครเดอร์มา คือ เชื้อจุลินทรีย์ ” ไตรโครเดอร์มา ” ที่อยู่ในรูปของเหลวแบบเข้มข้นมีคุณสมบัติในการป้องกันโรคพืช สามารถนำมาใช้ควบคุมทำลายหรือยับยั้งเชื้อราในดิน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคพืชที่ก่อให้เกิดอาการโรครากเน่า โคนเน่า ในพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล หากถามต่อว่า ไตรโครเดอร์มา คืออะไร ทำไมสามารถใช้เชื้อราหรือเชื้อจุลินทรีย์ ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่าของพืชได้

       เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราในดินที่อาศัยเศษซากพืช ซากสัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหาร และยังศัตรูหรือปฏิปักษ์ต่อเชื้อราอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดโดยวิธีการเบียดเบียน เป็นปรสิตหรือแย่งอาหารที่เชื้อโรคต้องการ และยังมีคุณสมบัติพิเศษช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เมื่อนำเชื้อจุลินทรีย์ ไตรโครเดอร์มา มาอยู่ในรูปของเหลวแบบเข้มข้น จึงช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและชักนำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อเชื้อราและแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุโรคได้ดี การนำมาใช้ยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรกรผู้ใช้ เพราะไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษเจือปน

ประโยชน์ ของไตรโครเดอร์มา

 1. สามารถใช้ป้องกันโรคพืชและมีประสิทธิภาพสูงในการพืชสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับพืชผักพืชไร่ ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายชนิด ช่วยป้องกันดอก ใบ และผลร่วงได้เป็นอย่างดี
 2. สามารถป้องกันโรคที่เกิดบนส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดิน เช่น โรคเมล็ดเน่า รากเน่า หัวหรือแง่งเน่าและโคนเน่า
 3. ไตรโครเดอร์มา ยังช่วยยืดอายุผลไม้หรือไม้ดอกหลังเก็บเกี่ยวทำให้สามารถเก็บได้นาน เช่น ใช้ชุบดอกไม้สำหรับปักแจกัน ชุบผลไม้หลังเก็บผลผลิตได้ ไม่อันตรายต่อผู้บริโภคเพราะไม่เป็นสารพิษ
 4. สามารถใช้ควบคุมโรครากเน่าของพืชผักสลัดและผักกินใบต่าง ๆที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร ในระบบไฮโดรโพนิกส์ ได้อย่างเห็นผล
 5. สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีเกษตรอื่น ๆ เพื่อฉีดพ่นพร้อมกันได้ เนื่องจาก ไมโครเดอม่า มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกที่จะจับกับประจุไฟฟ้าลบของสารหรือน้ำยาต่าง ๆ ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการติดแน่นและแทรกซึมของสารหรือน้ำยานั้น ๆ กับพื้นผิวหรือใบของพืชได้ดียิ่งขึ้น
 6. ไตรโครเดอร์มา สามารถควบคุมโรค รากเน่า โคนเน่า ของพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ทุเรียนพริกไทย ยางพารา สับประรด และพืชตระกูลส้ม ได้ดี
 7. ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืช ทำให้พืชเจริญเติบโตและผลผลิตมีความสมบูรณ์
 8. ไตรโครเดอร์มา อยู่ในรูปของเหลวแบบเข้มข้นทำให้สะดวกต่อการใช้งานได้ดี การผสมน้ำให้เจือจางก่อนใช้งานนอกจากใช้ง่ายแล้วยังประหยัดอีกด้วย

ไตรโคเดอร์ม่า

วิธีใช้ ไตรโครเดอร์มา

 1. ใช้อัตรา 10 – 20 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร โดยกฉีดพ่นเป็นฝอยให้ทั่วทั้ง กิ่ง ใบ และลำต้น เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อโรค และบริเวณที่เป็นโรค ทุก ๆ 7-14 วัน
 2. การใช้ ไมโครเดอร์มา ควรใช้ฉีดพืช ผัก ผลไม้ ในช่วงเช้าหรือบ่าย หรือในขณะที่แดดไม่ร้อนจัด
 3. กรณีโรคกิ่งหรือลำต้นเน่า ก่อนใช้ให้ขูดหรือถากส่วนที่เน่าออกก่อน จากนั้นใช้ไมโครเดอร์มาในอัตรา 100 cc ต่อน้ำ 1 ลิตร ทาบริเวณลำต้นหรือบริเวณที่เป็นโรค
 4. การใช้ยืดอายุไม้ดอกในแจกัน ให้ใช้ไมโครเดอร์มา 1 หยด ต่อน้ำ 100 cc โดยตัดปลายก้านดอกแล้วนำไปแช่ในส่วนผสมทันที จะช่วยยืดอายุไม้ดอกไม้ประดับไม่ให้เหี่ยวเฉาง่าย
 5. กรณีใช้ยืดอายุผลไม้หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ใช้ไมโครเดอร์มา ในอัตราส่วน 20 cc ต่อน้ำ20 ลิตร จากนั้นนำผลไม้ลงชุบในส่วนผสมหลังจากชุบแล้วผึ่งให้แห้ง สามารถยืดอายผลผลิตไม่ให้เน่าเสียและเก็บไว้ได้นาน

 

การใช้ ไมโครเดอร์มา กับทุเรียน

ทุเรียน เป็นราชาแห่งผลไม้ที่มีราคาแพง และยังเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ประเทศไทยมียอดส่งออกทุเรียนสดอยู่ในอันดับ 1 ของโลก ผู้ผลิตและผู้ส่งออกจึงต้องแสวงหาวิธีการควบคุมการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ได้ผลผลิตตอบโจทย์ความต้องการ รวมทั้งยกระดับทุเรียนไทยให้มีความพรีเมียมตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การยืดอายุหลังเก็บเกี่ยวเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานรสชาติเหมือนรับประทานที่ประเทศไทย ไมโครเดอร์มา จึงเป็นสารชีวภาพป้องกันโรคพืชที่ถูกนำมาใช้กับสวนทุเรียนมากที่สุด เพราะเป็นการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษเจือปนนอกจากปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ปลูกทุกเรียนแล้ว ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจุบันไตรโครเดอร์มาเป็นสารชีวภาพจากธรรมชาติที่ป้องกันและจัดการโรคเน่าโคนเน่าในทุเรียนได้อย่างเห็นผล โดยมีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้นำ ไมโครเดอร์มา ไปใช้กับต้นทุเรียนที่กำลังจะตาย จากโรครากเน่าและโคนเน่า หลังจากผ่านไป 6 เดือน พบว่ารอยแผลและร่องรอยการถูกทำลายของโรคเน่า ก็เริ่มดีขึ้น แผลเริ่มแห้ง ต้นทุเรียนเริ่มฟื้น เริ่มแตกใบอ่อนและสามารถให้ผลผลิตได้ นอกจากนั้นการใช้ ไมโครเดอร์มา กับสวนทุเรียนยังสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมีและรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพดี เป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมพร้อมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้อย่างยั่น

งานวิจัยอ้างอิง : Trichoderma (cornell.edu)

 

ไตรโครเดอร์มา ซื้อจากไหน เรามีขาย!!!

ไฟล์:Shopee.svg - วิกิพีเดีย