Tuesday, 17 May 2022

ฮิวมิค เพิ่มผลผลิตให้ทุเรียนและพืชสวน

04 Dec 2021
800

ฮิวมิค

การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชสวนที่ให้ผลผลิตเพียงปีละหนึ่งครั้ง มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ในพืชแต่ละชนิดยังต้องการสารอาหารและการบำรุงดูแลที่แตกต่างกัน ปุ๋ยหรือสารอาหารที่ใช้บำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตให้พืชสวนมีหลายชนิด “ฮิวมิค” เป็นหนึ่งในสารอาหารเหล่านั้น ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จัก ฮิวมิค ว่ามีประโยชน์ต่อการปรับปรุงบำรุงดินอย่างไร

ฮิวมิค คือ

       ฮิวมิค คือ สารอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์และใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพในด้านการเกษตร นิยมใช้ทั้งพืชไร่และพืชสวน สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น แบบเม็ด แบบน้ำ และแบบผง

กรดฮิวมิค หรือฮิวมิค เกิดจากอะไร

       กรดฮิวมิค หรือฮิวมิค เกิดจากการย่อยสลายของซากพืชและสิ่งมีชีวิตในดิน หลักการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ สามารถสรุปได้ 4 กระบวนการ ได้แก่

กระบวนการที่ 1 เกิดจากลิกนินในพืชถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในดิน แต่เกิดการย่อยสลายไม่สมบูรณ์ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของฮิวมิค

กระบวนการที่ 2 เกิดจากการเซลลูโลส ในพืชถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในดิน ได้เป็นโพลีฟีนอล และถูกออกซิไดซ์กลายเป็นควิโนน แล้วจึงรวมกับโปรตีนให้สารฮิวมิค

กระบวนการที่ 3 เกิดจากในระหว่างที่พืชถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในดินกลายเป็นลิกนิน จะมีสารฟีโนลิก แอลดีไฮด์ และกรดเกิดขึ้น ซึ่งจะถูกย่อยสลายกลายเป็นควิโนน แล้วจึงรวมกับโปรตีนให้สารฮิวมิค

กระบวนการที่ 4 เกิดจากน้ำตาลที่เกิดจากพืชถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในดินแล้วรวมกับโปรตีนให้สารฮิวมิค

ฮิวมิค มีประโยชน์อย่างไร

 1. เป็นตัวช่วยปรับปรุงโครงสร้างภายในดินเพื่อให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืช คุณสมบัติของฮิวมิค สามารถปรับสภาพหน้าดินที่แข็ง เหนียว ให้มีลักษณะที่ร่วนซุยมากยิ่งขึ้น
 2. ช่วยเพิ่มสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช เนื่องจากเป็นที่มีประสิทธิภาพในการช่วยจับแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืช โดยเฉพาะทุเรียนและพืชสวนอื่น ๆ
 3. ฮิวมิค เป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ระบบรากของพืชแข็งแรงและดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น
 4. ช่วยป้องกันการระเหยของน้ำภายในดิน ซึ่งจะทำให้สภาพพื้นดินชุ่มชื่น อุ้มน้ำได้ดี
 5. มีความปลอดภัยต่อพืชและสัตว์ในระดับสูง เนื่องจากเป็นสารที่สกัดมาจากธรรมชาติ
 6. สามารถดูดซับธาตุอาหารโดยประจุลบไม่ให้สูญเสียจากดิน และปลดปล่อยธาตุเหล่านั้นให้แก่พืชอย่างช้า ๆ
 7. ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง พืชเจริญเติบโตดี.และให้ผลผลิตสูง

ฮิวมิคผง ปรับสภาพดินได้อย่างไร

       ฮิวมิคผง ผลิตขึ้นทางการค้าเพื่อใช้ปรับปรุงดิน เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน โดยการเพิ่มจำนวนประชากรของจุลินทรีย์ และช่วยปรับสภาพดินได้ เพราะมีประจุลบจะจับกับประจุบวกของไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นส่วนประกอบของโมเลกุลของน้ำ (H2O) ไฮโดรเจนจะจับกับออกซิเจนแบบหลวมๆเรียกว่าไฮโดรเจนบอนด์  ทำให้การระเหยของน้ำจากดินลดลงเนื่องจากการจับกันของพันธะประจุบวกและลบ เป็นผลดีกับการปลูกพืชที่ไม่มีระบบน้ำในช่วงหน้าแล้ง เช่น ไม้ผลทุกชนิด การใช้สารสกัดฮิวมิคในพืชไร่พืชสวน เช่น

 1. ผสมหรือคลุกเคล้ากับปุ๋ยอินทรีย์
 2. ผสมหรือคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมี
 3. ใช้ผ่านระบบน้ำหรือระบบเวนจูรี่
 4. สารสกัดฮิวมิค คลุกผสมปุ๋ยน้ำชีวภาพหรือน้ำหมักชีวภาพ
 5. กรณีใช้กับไม้ยืนต้นหรือไม้ผล เช่น ทุเรียนและไม้ผลอื่น ๆ ให้คลุกเคล้ากับดินรอบ ๆ ต้น

สำหรับเกษตรกร การปรับปรุงบำรุงดินให้กับพืชสวนหรือไม้ยืนต้นและไม้ผล คือขั้นตอนสำคัญที่นอกจากบำรุงดินให้สมบูรณ์แล้ว ยังเป็นการให้สารอาหารกับพืชสวนและผลไม้ ช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพและขายได้ราคาดียิ่งขึ้น

งานวิจัยอ้างอิง : Response of Humic Acids and Soil Organic Matter to Vegetation Replacement in Subtropical High Mountain Forests – Wang – 2019 – Journal of Geophysical Research: Biogeosciences – Wiley Online Library