Tuesday, 17 May 2022

รวม 47 ไม้มงคล น่าปลูกแห่งปี ที่ต้องมีติดบ้าน

Sections

0011

กระแสการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นต่าง ๆ กำลังมาแรง โดยเฉพาะไม้มงคล คนไทยมีความเชื่อว่าการปลูกไม้มงคลไว้ประจำบ้านเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งมีความเชื่อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม้มงคลต่าง ๆ มักจะได้รับความนิยมในการปลูก ในขณะเดียวกันก็มักจะมีราคาที่แพงกว่าไม้ธรรมดาทั่วไปด้วย วันนี้เรามี 48 ต้นไม้มงคลแห่งปี ปลูกแล้วดี ควรมีประดับบ้านไว้มาฝาก

1. ต้นกุหลาบหิน

       กุหลาบหิน ไม้มงคลที่มีขนาดเล็กจิ๋วให้ดอกสีสันสวยงามมีความเชื่อว่าหากปลูกกุหลาบหินไว้จะช่วยส่งเสริมให้ร่ำรวยเงินทอง

ต้นกุหลาบหิน

Photo by 8kka ame on Unsplash

2. ต้นใบเงิน

     ต้นใบเงินหรือบางครั้งเรียกว่าต้นใบทอง มีความเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยให้มีทรัพย์เพิ่มพูนมากขึ้นมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ

2. ต้นใบเงิน
2. ต้นใบเงิน
2. ต้นใบเงิน

ภาพถ่ายโดย Nothing Ahead จาก Pexels

3. ต้นชวนชม

       ต้นชวนชม คนไทยสมัยโบราณมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลช่วยส่งเสริมเสน่ห์จะทำให้คนมารักชื่นชมและมีคนเมตตาเหมือนกับชื่อของต้นไม้

ต้นชวนชม
ต้นชวนชม
ต้นชวนชม

ภาพถ่ายโดย CLAUDIA MARTINS จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย Sutee Vichaporn จาก Pexels

ต้นชวนชม
ต้นชวนชม

4. ต้นเงินไหลมา

       เงินไหลมาได้รับความนิยมในการปลูกประจำบ้าน มีความเชื่อแต่โบราณว่าจะทำให้ทำมาหากินสะดวก ทำมาค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา

ภาพถ่ายโดย hanna alika จาก Pexels

5. ต้นนางกวัก

       ต้นนางกวักไม้มงคลชนิดนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มคนค้าขายมาก ๆ เชื่อว่าหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะทำให้มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนทำมาค้าขายร่ำรวยไม่ว่าจะทำกิจการใด ๆ ก็ประสบความสำเร็จ

Photo by Severin Candrian on Unsplash

6. ต้นพุทธรักษา

       ต้นพุทธรักษา ฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องเป็นไม้มงคลอย่างแน่นอน คนสมัยก่อนเชื่อว่าหากปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้เหมือนดั่งพุทธรักษาทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยและอันตรายต่าง ๆ

7. ว่านนางคุ้ม

       ว่านนางคุ้มเป็นไม้มงคลประเภทว่าน มีความเชื่อว่าเป็นว่านแห่งสายน้ำ เมื่อนำมาปลูกไว้บริเวณบ้านจะทำให้บ้านปลอดภัยจากไฟไหม้และเรื่องเดือดร้อนต่างๆ ด้วย 

8. กระดังงา

ylang ylang gf878a7f47 1920

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

       หากปลูกต้นกระดังงาไว้ประจำบ้าน คนโบราณมีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมให้ลูกหลานมีความเจริญรุ่งเรือง มีลาภยศสรรเสริญ ผู้คนเคารพนับถือ

ylang ylang g6b8c4ab1a 1920
mufid majnun OOL1eHdmMt0 unsplash

9. ต้นสับปะรดสี

       สับปะรดสีนอกจากจะเป็นไม้ที่ใบสวยงาม นิยมปลูกเป็นไม้ประดับไปแล้ว ก็ยังมีความเชื่อตามโหราศาสตร์ว่าการปลูกต้นไม้ชนิดนี้จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นและไม่มีอุปสรรคด้วย

pexels sasha kim 9412375

ภาพถ่ายโดย Sasha Kim จาก Pexels

10. ต้นกระดุมทอง

       หากปลูกต้นกระดุมทองไว้เป็นไม้ประจำบ้าน มีความเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความโชคดี โดยเฉพาะความโชคดีในด้านความรักหรือหากมีคู่ครองก็จะครองคู่กันอย่างยั่งยืนยาวนานตราบชั่วนิรันดร

ต้นกระดุมทอง

ภาพถ่ายโดย Vishnu จาก Pexels

11. ต้นโป๊ยเซียน

       ต้นโป๊ยเซียนเป็นหนึ่งในไม้มงคลที่ได้รับความนิยมในการปลูก ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งเทพทั้ง 8 บนสรวงสวรรค์ เมื่อปลูกในบ้านและมีดอกครบ 8 ดอกจะทำให้บ้านมีแต่ความสุขความเจริญ

ต้นโป๊ยเซียน
ต้นโป๊ยเซียน
ต้นโป๊ยเซียน

ภาพถ่ายโดย Alan Cabello จาก Pexels

12. ว่านมหาลาภ

       ฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าต้องเป็นไม้มงคลอย่างแน่นอน ว่านมหาลาภ เป็นหนึ่งในไม้มงคลประเภทว่าน และมีความเชื่อว่าหากว่านชนิดนี้แตกกอขึ้นมาเมื่อไหร่เจ้าของบ้านจะได้ลาภก้อนใหญ่

 ว่านมหาลาภ
ว่านมหาลาภ

13. ต้นกล้วย

       ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใครจะไปคิดว่าต้นกล้วยเป็นไม้มงคลด้วย นอกจากทุกส่วนของต้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดแล้วก็ยังจัดเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่ง มีความเชื่อว่าหากปลูกไว้จะช่วยทำให้การทำงานราบรื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ต้นกล้วย

ภาพถ่ายโดย Cátia Matos จาก Pexels

ต้นกล้วย

ภาพถ่ายโดย Cátia Matos จาก Pexels

14. ต้นวิรงรอง

       ต้นวิรงรอง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นพลับพลึง เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งที่มีความเชื่อว่ามีสรรพคุณในการไล่สิ่งไม่ดี หรือสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ออกไปจากบ้าน

ต้นวิรงรอง

15. ต้นสารภี

       มีความเชื่อกันว่าหากบ้านไหนปลูกต้นสารภีเป็นไม้ประจำบ้านจะทำมีคนในบ้านนั้นมีอายุมั่นขวัญยืน อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน

16. ต้นกวนอิมทอง

ต้นกวนอิมทอง

ภาพถ่ายโดย Zen จาก Pexels

17. ต้นกวนอิมเงิน

ต้นกวนอิมเงินมีลักษณะคล้ายกันกับต้นกวนอิมทองและมีความเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากใช้ในการบูชาเทพเจ้า ถ้าปลูกไว้ประจำบ้านจะทำให้มีฐานะดี ร่ำรวยเงินทอง หรือนำเงินทอง นำสิ่งของมีค่าเข้าบ้าน

18. ต้นแก้ว

       ต้นแก้วจัดเป็นไม้มงคลที่คนไทยสมัยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นแก้วจะทำให้คนในบ้านมีความสุขและเป็นที่รัก ดั่งแก้วตาดวงใจ

       ต้นกวนอิมทอง มีลักษณะคล้ายกันกับต้นกวนอิมเงิน ถ้าปลูกไว้บริเวณบ้านจะทำให้เงินทองไหลมาเทมา นำของมีค่าต่าง ๆ เข้ามาในบ้าน ไผ่กวนอิม มีความเชื่อทางโหราศาสตร์ว่าช่วยส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานและช่วยให้มีฐานะมั่นคงร่ำรวย

ต้นกวนอิมทอง

ภาพถ่ายโดย Teona Swift จาก Pexels

orange jasmine g5f775314b 1920

19. ต้นกุหลาบ

       ต้นกุหลาบเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความนิยมและดอกกุหลาบก็เป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่า นอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อว่าการปลูกต้นกุหลาบไว้ประจำบ้านจะทำให้เป็นที่รักใคร่เป็นที่นับหน้าถือตามีคนเกรงใจ

ภาพถ่ายโดย Yohei Kato จาก Pexels and ภาพถ่ายโดย Lisa Fotios จาก Pexels

20. ต้นโกสน

       โกสนเป็นไม้มงคลที่มีชื่อพ้องเสียงกับคำว่า กุศล หากบ้านไหนปลูกต้นไม้ชนิดนี้เอาไว้จะช่วยส่งเสริมบุญบารมีอีกทั้งยังช่วยคุ้มครองผู้ปลูกหรือสมาชิกในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข

ต้นโกสน

ภาพถ่ายโดย Madison Inouye จาก Pexels

ต้นโกสน

ภาพถ่ายโดย Maryann Kariuki จาก Pexels

21. ต้นใบละบาท

       มีความเชื่อว่าต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้มงคลยิ่งมีใบดกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งส่งเสริมให้ร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้น

ต้นใบละบาท
ต้นใบละบาท

ภาพถ่ายโดย Barbara Webb จาก Pexels

22. ต้นตะแบก

       ต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงาม ไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยม เชื่อว่าจะทำให้ฐานะมั่นคง หากปลูกไว้บริเวณบ้าน ทำให้มีความก้าวหน้าไม่ตกต่ำ

ต้นตะแบก

ภาพถ่ายโดย Griffin Wooldridge จาก Pexels

23. ต้นจำปา

       มีความเชื่อว่าช่วยส่งเสริมสิริมงคลให้คนในบ้านและทำให้มีโชคลาภ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการร้อยมาลัยบูชาพระได้ ต้นจำปาให้ดอกที่มีกลิ่นหอมสามารถใช้ร้อยมาลัยบูชาพระและมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลช่วยให้มีโชคลาภอีกด้วย

24. ต้นเข็ม

       ดอกเข็ม นิยมใช้ตกแต่งพานในพิธีไหว้ครู หมายถึง ความฉลาดหลักแหลม หากปลูกเอาไว้ในบ้านจะช่วยให้บุตรหลานมีความเฉลียวฉลาดตั้งใจเรียน

ต้นเข็ม

ภาพถ่ายโดย Sourav Majumdar จาก Pexels

ภาพถ่ายโดย Angie Reyes จาก Pexels, ภาพถ่ายโดย Well Cabral จาก Pexels and ภาพถ่ายโดย Precious Granger จาก Pexels

25. ต้นแสงจันทร์

 หากปลูกต้นแสงจันทร์ไว้บริเวณบ้านจะทำให้เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเพราะใบของแสงจันทร์นั้นมีความสวยงาม สง่าและนิ่มนวล

ต้นแสงจันทร์
ต้นแสงจันทร์

       มีความเชื่อว่าหากปลูกต้นไม้ชนิดนี้จะเป็นที่รักใคร่ เอ็นดู ของคนรอบข้าง

26. ต้นไผ่สีสุก

ต้นไผ่สีสุก

ภาพถ่ายโดย Alexandr Podvalny จาก Pexels

28. ดอกบัว

       ดอกบัวถือเป็นดอกไม้มงคลที่สูงค่า สำหรับการบูชาพระและมีความเชื่อว่าหากปลูกดอกบัวไว้จะทำให้คนในบ้านมีความสุขและมีศีลธรรม

 ดอกบัว
ต้นประยงค์

30. ต้นกระบองเพชร

       ไม้มงคลสมชื่อ เพชร คือ อัญมณีที่มีค่า มีความเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ปลูกมีความร่ำรวยและมีโชคลาภทรัพย์สิน

ต้นกระบองเพชร

Photo by Karl Magnuson on Unsplash and Photo by David Sola on Unsplash

ต้นเพชรไพลิน

32. ต้นเฟิร์นเงิน

       ไม้ประดับใบ ที่โดดเด่นใบสวยงามสง่า สีคล้ายกับเงิน มีความเชื่อว่าจะทำให้ร่ำรวยมีเงินไหลมาเทมา

       หากปลูกไว้เป็นต้นไม้ประจำบ้านจะทำให้มีความสุขความเจริญ ช่วยให้คนในบ้านมีความซื่อสัตย์สุจริตดุจดั่งลำไม้ไผ่ที่ตั้งตรง

27. ต้นบานไม่รู้โรย

       ต้นบานไม่รู้โรย นอกจากจะเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพรแล้ว ก็ยังมีความเชื่อว่าหากปลูกไว้ประจำบ้านจะทำให้มีโชคดีในเรื่องของความรัก ชีวิตคู่ราบรื่น ไร้อุปสรรค

ต้นบานไม่รู้โรย
 ดอกบัว

ภาพถ่ายโดย Min An จาก Pexels and ภาพถ่ายโดย Hiếu Hoàng จาก Pexels

29. ต้นประยงค์

       ต้นประยงค์มีความหมายว่าความ ยืนยง อยู่ยงคงกระพัน ถ้าปลูกไว้จะทำให้ยั่งยืน ไม่มีศัตรูมาทำร้ายได้

ต้นกระบองเพชร

31. ต้นเพชรไพลิน

       ไม้มงคลชื่อไพเราะ เนื่องจากเป็นชื่อเป็นของอัญมณีที่สูงค่า หากปลูกไว้บริเวณบ้านจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวย

ต้นเฟิร์นเงิน

33. ต้นพุด

       มีความเชื่อว่าต้นพุด จะช่วยทำให้ผู้ปลูกหรือคนในบ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

ต้นพุด

34. ต้นลิ้นมังกรแคระ

       ต้นลิ้นมังกรแคระหรือต้นหอมพระอินทร์มีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเมื่อปลูกจะช่วยป้องกันศัตรูที่เข้ามาทำร้าย

ภาพถ่ายโดย Kulbir จาก Pexels และ ภาพถ่ายโดย Tara Winstead จาก Pexels

35. ต้นบอนสี

       บอนสี คือ ราชินีแห่งไม้ใบที่ได้รับความนิยมในการปลูก ตามโหราศาสตร์เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย

ภาพถ่ายโดย Ali Khalil จาก Pexels, Photo by Jungle Space on Unsplash และ Photo by daadaa tumbuya on Unsplash

ต้นบอนสี

36. ต้นแก้วกาญจนา

       ไม้พุ่มสีสวย เชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของอำนาจ บารมี และอนาคตที่สดใส รุ่งเรือง

Photo by Severin Candrian on Unsplash และ ภาพถ่ายโดย Karolina Grabowska จาก Pexels

37. ต้นออมเงินออมทอง

       มีความเชื่อว่าผู้ปลูกจะมีเงินมีทองสามารถเก็บหอมรอมริบได้ดี เก็บทรัพย์ได้ดี ไม่รั่วไหล

Photo by Severin Candrian on Unsplash

38. ต้นเฟิร์นข้าหลวง

       เฟิร์นข้าหลวง มีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่จะได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่หรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีคนคอยช่วยเหลือด้านการทำงาน

ต้นเฟิร์นข้าหลวง

39. ต้นพลูด่าง

ต้นพลูด่าง

   ไม้เลื้อยที่ปลูกง่าย ใบเป็นรูปหัวใจ เชื่อว่าหากปลูกพลูด่างแล้วจะเป็นที่รักมีคนเมตตามีคนคอยค้ำจุนและช่วยเหลือ

ต้นพลูด่าง

ภาพถ่ายโดย Teona Swift จาก Pexels

ต้นพลูด่าง

40. ต้นสุพรรณิการ์

       สุพรรณิการ์เป็นไม้ที่ปลูกแล้ว ผู้คนจะยกย่องสรรเสริญและเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ไม้โบราณตั้งแต่สมัยพระพุทธกาล

ต้นสุพรรณิการ์
ต้นเฟื่องฟ้า
ต้นเฟื่องฟ้า

41. ต้นเฟื่องฟ้า

       ไม้มงคลที่มักออกดอกในช่วงเทศกาลตรุษจีน มีความเชื่อว่าจะทำให้รุ่งเรือง ชีวิตก้าวหน้า

ภาพถ่ายโดย Maria Orlova จาก Pexels และ ภาพถ่ายโดย Julia Volk จาก Pexels

42. ต้นมะยม

       หากปลูกต้นมะยมไว้บริเวณหน้าบ้านจะทำให้คนมานิยมชมชอบ มีแต่คนรักใคร่ เมตตา ไม่มีคนคิดร้าย

43. ต้นมงกุฎเพชร

       หากปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้จะทำให้มีข้าทาสบริวารเยอะแยะมากมาย มีคนเคารพรัก นับถือ

Photo by Severin Candrian on Unsplash และ ภาพถ่ายโดย EKATERINA BOLOVTSOVA จาก Pexels

44. ต้นโมก

       มีความเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นโมกจะนำมาซึ่งความสบายกายสบายใจและปกป้องคุ้มครองสิ่งชั่วร้าย

45. ต้นทองหลาง

       หากปลูกต้นทองหลางไว้เป็นไม้ประจำบ้านจะทำให้ร่ำรวยมีทองไหลมาเทมา

46. ต้นขนุน

       ต้นขนุน มีความเชื่อว่าจะทำให้มีคนหนุนนำ สนับสนุน ช่วยเหลือในสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ

47. ต้นมะขาม

ต้นมะขาม

       มะขามเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีความเชื่อว่าช่วยป้องกันผู้คนในบ้านจากภูตผีหรือสิ่งอัปมงคล

ต้นมะขาม